zwiększanie zaangażowania pracowników

6  sposobów na zwiększanie zaangażowania pracowników w organizacji

14%. Tyle wynosi wskaźnik zaangażowania pracowników dla Europy według tegorocznego badania “State of the Global Workplace” opublikowanego przez Instytut Gallupa. 14% to najgorszy wynik w całym zestawieniu. Niski poziom zaangażowania pracowników przekłada się na jakość funkcjonowania całej organizacji. Na czym polega budowanie zaangażowania? Co może pomóc w jego rozwoju? Przygotowaliśmy 6 przydatnych wskazówek.

Spis treści

Zaangażowanie pracowników w Europie

Europa, jako region znajduje się na dziesiątym, ostatnim miejscu zestawienia. Pierwsze miejsce ze wskaźnikiem na poziomie 33% zajmują Stany Zjednoczone i Kanada. Jak wypada Polska? Znajdujemy się za połową stawki, na 25 z 38 miejsc, z wynikiem takim samym jak średni dla Europy, czyli 14%. Chociaż wynik może rozczarowywać, warto dodać, że na przestrzeni lat w tym obszarze nastąpił u nas wzrost zaangażowania. Gorzej od nas wypadają na przykład Holandia, Irlandia, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, a stawkę zamykają Włochy ze wskaźnikiem na poziomie 4%.

Bezpłatny webinar
Jak zwiększyć produktywność i zaangażowanie pracowników i dlaczego teraz jest na to najlepszy moment?
Rola i podstawy psychologiczne umiejętności miękkich

Utrzymywanie zaangażowania pracownika

Zaangażowanie nowych pracowników i ich motywacja do dobrego wykonywania swojej pracy jest zwykle wyższa. Co jednak zrobić, aby ten wyższy poziom zaangażowania utrzymał się też później? O tym za chwilę. Najpierw krótko o tym, czym w ogóle jest zaangażowanie pracowników.

czynniki zwiększające zaangażowanie pracowników

Czym jest zaangażowanie pracowników?

W literaturze przedmiotu to, jak działa “pracownik zaangażowany” definiowane jest różnie. Bardzo często pojęcie zaangażowania jest używane zamiennie z satysfakcją z pracy lub szczęściem. Są one istotne i mogą sprzyjać kształtowaniu zaangażowania pracowników, jednak nie są tym samym co zaangażowanie.

To ostatnie określa stopień utożsamiania się z wartościami organizacji oraz zaangażowanie w realizację celów firmy. Można tak określić stan, gdy są one dla pracownika ważne czuje się do nich emocjonalnie przywiązany i aktywnie działa na rzecz ich realizacji. Zaangażowany pracownik jest oddany firmie i aktywnie wspiera ją swoimi codziennymi działaniami.

Czy warto dążyć do maksymalizacji zaangażowania pracowników?

Zaangażowanie pracowników pozytywnie wpływa na efektywność całych zespołów, a co za tym idzie także organizacji. Podnoszenie zaangażowania niesie też ze sobą korzyści ekonomiczne. Raport Instytutu Gallupa wskazuje istotny aspekt biznesowy zaangażowania pracowników. Wynika z niego, że wśród firm, które dążą do budowania zaangażowanego zespołu, można zauważyć też większe zyski (wyższe o 23% w porównaniu z tymi, w których pracownicy nie są zaangażowani). Takie firmy odnotowują też większą lojalność klientów, niższy poziom nieobecności w pracy i rotacji kadry. Organizacje, które odczuwają niskie zaangażowanie pracowników, powinny więc skupić się na jego podnoszeniu.

O tym dlaczego jeszcze warto mieć zaangażowanych pracowników szerzej pisaliśmy w artykule “Zaangażowanie pracowników – czym jest, jak je mierzyć i dlaczego warto”.

Czynniki zwiększające zaangażowanie pracowników

Zanim zaczniemy podejmować działania, które mają przynieść większe zaangażowanie, warto przygotować się na to, że podnoszenie zaangażowania to proces. Należy się nastawić na to, że efekty naszej pracy przyjdą, ale z czasem. Na czym polega budowanie zaangażowania? Poniżej przedstawimy kilka wskazówek, o których warto pamiętać przy doborze rozwiązań.

Pamiętaj o docenianiu pracowników

Docenienie wykonywanej pracy jest bardzo istotne, jeśli mówimy o rozwoju zaangażowania. Uznanie w formie finansowej jest oczywiście ważne, ale równie ważne są pochwały w innej formie. Wiemy, że powiedzenie komuś o swoich odczuciach bezpośrednio czasami bywa trudne, dlatego w Mindo przygotowaliśmy “Kudosy” – wirtualną formę doceniania za zachowania i działania, która pomaga w rozwoju zaangażowania.

Dawaj pracownikom możliwości rozwoju i ambitne wyzwania

Organizacja powinna umożliwiać i wspierać rozwój pracowników. Rozwojem mogą być nowe wyzwania w codziennej pracy, wspieranie inicjatywy pracowników czy interesujące dla pracowników szkolenie. Dobrze, żeby zadania w pracy były ambitne, stanowiły wyzwanie, które motywuje do pracy, ale też nie przerastały znacząco kompetencji.

Wyzwania zawodowe są ważne w rozwoju zaangażowania. Wykonywanie zadań poniżej kompetencji będzie przyczyniało się raczej do spadku zaangażowania pracowników niż jego wzrostu.

Praca powinna dawać poczucie sensu

Zaangażowanie nowych pracowników warto rozwijać już od pierwszego dnia pracy. Budowanie zaangażowanego zespołu pracowników warto zacząć już na etapie wdrożenia i przedstawienia misji i wizji organizacji. Znając cele i oczekiwania łatwiej wyznaczać priorytety w swojej codziennej pracy. Nasze doświadczenia pokazały także, że świadomość celów wpływa na podnoszenie zaangażowania i zwiększenie inicjatywy pracowników.

Dbaj o dobre samopoczucie pracowników

Wiemy już, że dobre samopoczucie w pracy to nie to samo co zaangażowanie, ale jest ono istotnym aspektem budowania zaangażowania w organizacji. Potrzeby pracowników to nie tylko zarobki, ale też chęć zawodowego spełnienia, potrzeba przynależności i budowania relacji w miejscu pracy. Rozwój zaangażowania pracowników polega też na tworzeniu odpowiedniej atmosfery.

Zaangażowanie zespołów zaczyna się od zaangażowanego managera

Rozwijanie zaangażowania pracowników wymaga zaangażowania managera i kadry kierowniczej. Manager, który nie okazuje szacunku, tłumi inicjatywy pracowników i nie chce słuchać informacji zwrotnych z zespołu, raczej nie przyczyni się pozytywnie do podnoszenia zaangażowania pracowników. Warto słuchać, być otwartym na pomysły z zespołu i uwagi dotyczące funkcjonowania firmy oraz jej planów. Istotne jest też okazywanie zaufania pracownikom. Rozwijanie zaangażowania właściwie nie jest bez niego możliwe.

Kultura organizacji oparta o zaangażowanie

Wpisanie zaangażowania pracowników w kulturę organizacji to jasny przekaz, że wysoko je cenimy. Kultura organizacji przejawia się w codziennych zachowaniach, dlatego jeśli dążymy do uzyskania satysfakcjonującego zaangażowania pracowników, konieczne jest rozpoczęcie od stworzenia atmosfery wzajemnego szacunku, wspieranie inicjatywy i budowanie wśród pracowników poczucia, że są ważni dla swojej organizacji. To pomoże budować poczucie, że sukces jest wspólnym dziełem wszystkich pracowników i że mają oni znaczący wkład w rozwój i sukcesy odnoszone przez firmę.

Bezpłatny webinar
Jak zwiększyć produktywność i zaangażowanie pracowników i dlaczego teraz jest na to najlepszy moment?
Rola i podstawy psychologiczne umiejętności miękkich
Umów się na rozmowę

Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, jak możesz zastosować Mindo w swojej organizacji, umów się na spotkanie online z naszym przedstawicielem już teraz. 

Tomasz Pietrzak

Co-founder
tom@mindoapp.io

Badania zaangażowania pracowników

Istotnym aspektem budowania zaangażowania, jest także jego monitorowanie i mierzenie jego poziomu. Jeśli chcemy podnieść zaangażowanie pracowników długofalowo, będziemy potrzebowali danych na temat tego, jak zmienia się ono w czasie.  W badań zaangażowania warto sprawdzać na bieżąco, aby oceniać, jak zmienia się poziom istotnych dla nas wskaźników. Do tego przydadzą się  odpowiednie narzędzia. W Mindo umożliwiamy mierzenie poziomu zaangażowania pracowników na 4 poziomach.

O tym jak można badać zaangażowanie pracowników przeczytasz więcej na stronie “Moduł badania zaangażowania pracowników”.

Skuteczne budowanie zaangażowania

Zaangażowanie pracownika oddziałuje na pracę całego zespołu, dlatego rozpoczynając proces jego budowania, dobrze zacząć od przyjrzenia się potrzebom poszczególnych pracowników w zespołach. Od tego samego możemy wyjść jeśli chcemy przywrócić zaangażowanie pracownikom, którzy są zdemotywowani do pracy.

Istnieją różne strategie budowania zaangażowania, które warto dostosować do potrzeb i celów organizacji. Opisane czynniki zwiększające zaangażowanie można potraktować jako wskazówki, które będą punktem wyjścia do samodzielnego poszukiwania sposobów dopasowanych do organizacji. Ważne, żeby najpierw dobrze poznać potrzeby zespołów i określić ich poziom zaangażowania, a dopiero później zadbać o motywowanie pracowników i sprawdzanie, jakie instrumenty budowania zaangażowania  pomogą nam osiągnąć sukces.

Dążenie do rozwoju zaangażowania pracowników warto uczynić priorytetem

Badania pokazują, że pracownicy mają dużo problemów – nie lubią swojej pracy, są w niej nieszczęśliwi. Instytut Gallupa wyliczył, że spędzamy w miejscu pracy 81 396 godzin*. Więcej czasu niż na pracę poświęcamy tylko na sen. Dążenie do wyższego poziomu zaangażowania pracowników przyniesie korzyści nie tylko biznesowe, ale też osobiste, co z pewnością docenią pracownicy.

 

*średnia wyliczona dla przeciętnego pełnoetatowego pracownika.

Umów demo
Umów się na rozmowę

Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, jak możesz zastosować Mindo w swojej organizacji, umów się na spotkanie online z naszym przedstawicielem już teraz.

Tomasz Pietrzak mindo
Tomasz Pietrzak

Co-founder
tom@mindoapp.io

Przeczytaj podobne artykuły
Tomasz Pietrzak

Cieszymy się, że chcesz dowiedzieć się więcej o Mindo. W tym artykule opowiemy Ci szerzej o funkcjach platformy i podpowiemy, jak możesz …

Tomasz Pietrzak

Mindo to platforma online, która pozwala organizacji na: Rozwój kompetencji organizacji i pracowników Mierzenie zaangażowania pracowników Mindo działa w sposób ciągły od …

Tomasz Pietrzak

Raport z badania kompetencji organizacji i pracowników – omówienie. Jakie kompetencje są kluczowe i jak je rozwijać? O najnowszym badaniu kompetencji organizacji …

Przewiń do góry