Moduł badania zaangażowania pracowników

Badanie zaangażowania pracowników to ważny aspekt w rozwoju każdej organizacji. Pozwala analizować wpływ wprowadzanych zmian w organizacji na zaangażowanie zespołu oraz monitorować nastrój organizacji.

 

Jak mierzone jest zaangażowanie w Mindo?

Moduł badania zaangażowania stworzyliśmy razem z dr Agnieszką Bożek. Badanie zaangażowania składa się z 4 skal, które razem tworzą współczynnik zaangażowania zespołu. Dane są zbierane na podstawie ankiet wysyłanych przez platformę do pracowników. Każde takie badanie zaangażowania składa się z kilku krótkich pytań.

Składniki badania zaangażowania:

  1. Poznawcze – składowa zaangażowania pokazująca zaangażowanie na poziomie poznawczym m.in. koncentracja czy zaangażowanie w zadania

  2. Emocjonalne – składowa zaangażowania pokazująca zaangażowanie na poziomie emocjonalnym m.in. przyjemność, entuzjazm, duma

  3. Behawioralny – składowa zaangażowania pokazująca zaangażowanie na poziomie zachowania m.in. werwa, wytrwałość, chęć do wysiłku

  4. Społeczne – składowa zaangażowania pokazująca zaangażowanie na poziomie społecznym / zespołowym m.in. energia grupy, poczucie więzi, wsparcie

Współautorką algorytmu do badania zaangażowania jest polska naukowczyni Agnieszka Bożek wraz zespołem Mindo

dr n. społ. Agnieszka Bożek. Psycholog

Z wykształcenia i zawodu psycholog. Tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizacja w zakresie psychologii organizacji i psychologii zdrowia pracowników (health occupational psychology). Szerokie wykształcenie z zakresu poradnictwa psychologicznego, psychoterapii, szkoleń i coachingu. W ramach działalności praktycznej pomaga osobom indywidualnym i pracownikom organizacji w rozwiązywaniu ich problemów intra- i interpersonalnych. Poprzez szkolenia i coaching wspiera także ludzi w zdobywaniu i rozwijaniu ich kompetencji zawodowych i osobistych.

Jak wykorzystać badanie zaangażowania do rozwoju zespołu i organizacji.

Mierząc regularnie zaangażowanie możesz analizować w jaki sposób podejmowane działania w organizacji wpływają na zaangażowanie zespołu. 

Dobrą praktyką jest analiza zespołów, aby wyłonić liderów zaangażowania oraz zespoły z najniższym zaangażowaniem. Wtedy warto lepiej zrozumieć co kieruje każda z tych grup i jakie są główne drivery tych wyników.

 

 

Wyniki badania zaangażowania do doskonały materiał dla managerów do pracy z zespołami.

Manager znając zaangażowanie całej organizacji i swojego zespołu może pracować z zespołem nad tym by umacniać wysoki jego poziom lub lepiej zrozumieć przyczyny niskiego zaangażowania i zapobiec zawczasu potencjalnej rotacji zespołu. 
Nagradzaj najbardziej zaangażowane zespołu

Kultura nagradzania to bardzo ważny element budowania sprawnej organizacji. Wykorzystaj generowane insighty to nagradzania najlepszych. 
Przewiń do góry