TEST: Jakie kompetencje warto rozwijać w Twojej organizacji?

Moduł badania zaangażowania pracowników

Badanie zaangażowania pracowników to ważny aspekt w rozwoju każdej organizacji. Pozwala analizować wpływ wprowadzanych zmian w organizacji na zaangażowanie zespołu oraz monitorować nastrój organizacji.

 

Bezpłatny webinar
Jak zwiększyć produktywność i zaangażowanie pracowników i dlaczego teraz jest na to najlepszy moment?
Rola i podstawy psychologiczne umiejętności miękkich

Jak mierzone jest zaangażowanie w Mindo?

Moduł badania zaangażowania stworzyliśmy razem z dr Agnieszką Bożek. Badanie zaangażowania składa się z 4 skal, które razem tworzą współczynnik zaangażowania zespołu. Dane są zbierane na podstawie ankiet wysyłanych przez platformę do pracowników. Każde takie badanie zaangażowania składa się z kilku krótkich pytań.

Składniki badania zaangażowania:

  1. Poznawcze – składowa zaangażowania pokazująca zaangażowanie na poziomie poznawczym m.in. koncentracja czy zaangażowanie w zadania

  2. Emocjonalne – składowa zaangażowania pokazująca zaangażowanie na poziomie emocjonalnym m.in. przyjemność, entuzjazm, duma

  3. Behawioralny – składowa zaangażowania pokazująca zaangażowanie na poziomie zachowania m.in. werwa, wytrwałość, chęć do wysiłku

  4. Społeczne – składowa zaangażowania pokazująca zaangażowanie na poziomie społecznym / zespołowym m.in. energia grupy, poczucie więzi, wsparcie

Współautorką algorytmu do badania zaangażowania jest polska naukowczyni Agnieszka Bożek wraz zespołem Mindo

dr n. społ. Agnieszka Bożek. Psycholog

Z wykształcenia i zawodu psycholog. Tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizacja w zakresie psychologii organizacji i psychologii zdrowia pracowników (health occupational psychology). Szerokie wykształcenie z zakresu poradnictwa psychologicznego, psychoterapii, szkoleń i coachingu. W ramach działalności praktycznej pomaga osobom indywidualnym i pracownikom organizacji w rozwiązywaniu ich problemów intra- i interpersonalnych. Poprzez szkolenia i coaching wspiera także ludzi w zdobywaniu i rozwijaniu ich kompetencji zawodowych i osobistych.

Jak wykorzystać badanie zaangażowania do rozwoju zespołu i organizacji.

Mierząc regularnie zaangażowanie możesz analizować w jaki sposób podejmowane działania w organizacji wpływają na zaangażowanie zespołu. 

Dobrą praktyką jest analiza zespołów, aby wyłonić liderów zaangażowania oraz zespoły z najniższym zaangażowaniem. Wtedy warto lepiej zrozumieć co kieruje każda z tych grup i jakie są główne drivery tych wyników.

 

 

Wyniki badania zaangażowania do doskonały materiał dla managerów do pracy z zespołami.

Manager znając zaangażowanie całej organizacji i swojego zespołu może pracować z zespołem nad tym by umacniać wysoki jego poziom lub lepiej zrozumieć przyczyny niskiego zaangażowania i zapobiec zawczasu potencjalnej rotacji zespołu. 
Nagradzaj najbardziej zaangażowane zespołu

Kultura nagradzania to bardzo ważny element budowania sprawnej organizacji. Wykorzystaj generowane insighty to nagradzania najlepszych. 
Umów prezentację demo platformy

Przewiń do góry