Outsourcing programistów — dlaczego kompetencje miękkie są tak ważne

Po co programiście umiejętności miękkie? Wystarczy, żeby umiał pisać dobrej jakości kod. Komunikacją i całą resztą tematów, które wymagają miękkich kompetencji, zajmie się przecież PM. Wyzwanie pojawia się jednak gdy rekrutujemy programistów, pod świadczenie usługi bodyleasing-u IT albo usługi team extension, czyli oferujemy outsourcing programistów lub całych zespołów do firm. Czy wtedy wystarczą jedynie kompetencje twarde programistów?

Spis treści

Badania McKinsey Institute dotyczące kompetencji, których będą potrzebowali pracownicy w przyszłości, poza umiejętnościami technicznymi wskazują na umiejętności miękkie.

McKinsey Institute podzielił 56 umiejętności w 13 grup i 4 kategorie. Jedna z kategorii, Digital, dotyczy w większości umiejętności twardych, jednak pozostałe trzy odnoszą się już w dużej mierze do miękkich kompetencji pracowników. Te trzy kategorie to: Cognitive, Interpersonal i Self-leadership.

Według McKinsey Institute zapotrzebowanie na umiejętności technologiczne wzrośnie, ale poza nimi zwiększy się również popyt na umiejętności społeczne, emocjonalne oraz wyższe zdolności poznawcze.

Outsourcing IT – kompetencje twarde i miękkie w rekrutacji programistów

W branży IT liczą się umiejętności techniczne. Kompetencje twarde są kluczowe w procesie rekrutacji programistów. Na ich podstawie jesteśmy w stanie ocenić czy kandydat odpowiada zakresowi obowiązków danego stanowiska. Jednak samo odhaczenie umiejętności twardych w CV nie zapewni udanej współpracy. Podczas rekrutacji IT warto sprawdzać kompetencje miękkie i twarde programistów.

Z dokumentu European Software Skills Alliance (ESSA) wynika, że umiejętności wymagane na stanowiskach programistycznych nie ograniczają się jedynie do umiejętności twardych. W pracy programisty rośnie znaczenie umiejętności miękkich.

Rolę miękkich kompetencji na stanowiskach z branży IT podkreśla cytat pochodzący z “A Software Skills Strategy for Europe”:

Umów się na rozmowę

Jeżeli chcesz poznać Mindo – narzędzie do rozwoju kompetencji miękkich pracowników i  organizacji, umów się na spotkanie online z naszym przedstawicielem już teraz. 

Tomasz Pietrzak

Co-founder
tom@mindoapp.io

The skills needed in software roles are certainly not restricted to hard software skills and other profession-related skills. There is the growing importance of soft skills that are needed to be successful as a software professional. These skills already are called “essential” and they are becoming increasingly more important skills for a software professional to be able to perform tasks well. The skills themselves are transferable and are also useful and necessary in other professional fields.

Co możemy przetłumaczyć jako: 

“Umiejętności potrzebne na stanowiskach związanych z software z pewnością nie ograniczają się do twardych umiejętności w zakresie oprogramowania i innych umiejętności związanych z zawodem. Rośnie znaczenie umiejętności miękkich, które są potrzebne, by odnieść sukces jako specjalista od oprogramowania. Umiejętności te są już nazywane “niezbędnymi” i stają się coraz ważniejszymi umiejętnościami, aby specjalista ds. oprogramowania mógł dobrze wykonywać zadania. Same umiejętności można przenosić, są one również przydatne i niezbędne w innych dziedzinach zawodowych.

Czy kompetencje miękkie są ważne przy outsourcingu programistów?

Programiści tak jak wszyscy inni pracownicy powinni posiadać umiejętności miękkie. Komunikacja, podejmowanie decyzji czy empatia — to przykłady miękkich kompetencji, które ułatwiają funkcjonowanie każdego działu w firmie, także działu IT.

Trudno nie wspomnieć też o roli umiejętności miękkich we współpracy z klientem zewnętrznym. Kompetencje miękkie są istotne, zwłaszcza jeśli mówimy o usługach outsourcingu programistów, na przykład w formie body leasing albo team extension. 

Współpraca przy projektach z biznesem, outsourcing it do innych firm czy praca na stanowiskach managerskich w branży IT wymaga kompetencji miękkich.

Jednak programista, który ma tylko twarde umiejętności, szybko osiągnie szklany sufit. Warto pamiętać również, że umiejętności muszą pasować do roli. Jeśli rekrutacja IT odbywa się z myślą o outsourcingu specjalistów IT, czyli z zamiarem leasingu specjalisty do innej firmy, powinien mieć on rozwinięte m.in. umiejętności komunikacyjne i adaptacyjne. Połączenie umiejętności twardych i miękkich programistów ma ogromny wpływ na codzienną pracę i satysfakcję klienta. A to ma bezpośredni wpływ na efektywność danego pracownika i to jaką wartość może wytworzyć dla biznesu, co jest w przypadku świadczenia usług IT klientom.

Ile czasu mają pracownicy na naukę umiejętności miękkich?

Umów się na rozmowę

Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, jak możesz zastosować Mindo w swojej organizacji, umów się na spotkanie online z naszym przedstawicielem już teraz. 

Tomasz Pietrzak

Co-founder
tom@mindoapp.io

Z dokumentu ESSA poświęconego strategii umiejętności dla branży software wynika, że pracownicy organizacji mają mało czasu, aby rozwijać kompetencje twarde i miękkie. Badanie zrealizowane przez Mindo – “Kompetencje organizacji i pracowników” pokazało natomiast, że ponad 27% pracowników twierdzi, że ma 5-8 godzin w miesiącu na rozwijanie kompetencji.

Jak pogodzić niewielką ilość czasu na rozwijanie umiejętności miękkich? Rozwiązaniem jest stosowanie krótkich i elastycznych sposobów prowadzenia szkoleń. Potwierdza to także dokument ESSA.

[...] People in organisations have little time to up- or reskill. To deal with this issue, solutions like short, flexible training and alternative ways of delivering training must be considered.”

Co możemy tłumaczyć jako: “[…] Ludzie w organizacjach mają mało czasu na podnoszenie lub zmianę kwalifikacji. Aby poradzić sobie z tym problemem, należy rozważyć takie rozwiązania jak krótkie, elastyczne szkolenia i alternatywne sposoby ich realizacji.

Programiści są przyzwyczajeni do stałego poszerzania wiedzy i umiejętności. Branża IT wymaga bycia na bieżąco ze wszystkimi nowinkami i nadążania za zmieniającą się technologią. Wiele firm decyduje się nawet na rekrutację programistów, którzy nie spełniają wszystkich wymagań technicznych, bo wychodzą z założenia, że umiejętności twardych, można się nauczyć. A co z umiejętnościami miękkimi, które w outsourcingu usług it są również bardzo ważne?

Zdolności miękkie można w sobie rozwinąć tak samo skutecznie jak umiejętność programowania w React. 

Jak uczą się programiści? Skuteczne narzędzia do rozwijania umiejętności miękkich w IT

Rozwój miękkich umiejętności programistów to też sposób na budowanie przywiązania pracowników do organizacji zajmującej się outsourcingiem IT. Pracownicy funkcjonujący w modelu body leasing lub team extension są wynajmowani do pracy w innych firmach, gdzie spędzają nawet kilka miesięcy. Budowanie przywiązania takich pracowników do organizacji jest trudne. Jak czuć związek z firmą, gdy z własnym zespołem ma się kontakt rzadziej niż z zespołami na zewnątrz organizacji? To duże wyzwanie dla Działów HR, a rozwiązaniem może być budowanie kompetencji organizacji i miękkich kompetencji pracowników.

Rozwijanie umiejętności miękkich pozwala zbudować relacje między członkami zespołu, które nie kończą się na rekrutacji specjalisty IT do firmy i jego onboardingu. Dobrze rozwinięte umiejętności empatii, komunikacji czy współpracy wpływają pozytywnie na zespoły. Przy świadczeniu outsourcingu usług it relacje między pracownikami, którzy na co dzień działają w zewnętrznych zespołach, są równie istotne, co przy pracy w stałych działach wewnątrz organizacji. Dlaczego? Często w ramach team extension do zewnętrznych firm wynajmowane są całe zespoły programistów, złożone ze specjalistów z różnych obszarów (zależnie od potrzeb klienta). Zgrany zespół będzie dobrze współpracował przy projektach i wnosił większą wartość dla klienta. To wpływa na satysfakcję osób korzystających z usług outsourcingu specjalistów it.

Tylko jak efektywnie uczyć programistów umiejętności miękkich?

 

Najlepsze do nauki umiejętności miękkich będą więc sposoby, które wpisują się we współczesne potrzeby — krótkie, elastyczne, dostępne online i podchodzące do uczenia kompetencji miękkich (i twardych) w alternatywny sposób. Tak działają narzędzia oparte na koncepcji micro-learningu.

Koncepcję micro-learningu wykorzystujemy w Mindo, czyli naszej platformie  do rozwoju umiejętności miękkich zespołów i organizacji. Podajemy wiedzę w formie niewielkich, nawet kilkuminutowych technik (impulsów). Codzienna nauka nie zajmuje więc więcej niż kilka minut i przynosi efekty trwalsze niż kilkudniowe szkolenia, w których zwykle może uczestniczyć tylko kilka osób. W Mindo poszczególne generacje mogą się uczyć tak, jak lubią — czyli asychchronicznie oraz online, o dowolnej porze.

Na co zwracają uwagę klienci korzystający z outsourcingu usług IT?

W recenzjach klientów ze współpracy z programistami na portalu Clutch.io (firma, słynąca z wartościowych opinii o współpracach), często można trafić na dodatkowe punkty dla firm za komunikację. Sami deweloperzy w swoich ofertach również odwołują się do komunikacji i dobrze rozwiniętych umiejętności współpracy jako swoich atutów. Trudno się temu dziwić.

Kluczem do udanej współpracy w zespole są kompetencje miękkie. Programiści, zwłaszcza ci zatrudniani przez firmy zajmujące się outsourcingiem IT, na co dzień pracują nad projektami, w których działają również osoby niezwiązane z branżą techniczną. Programista musi umieć się z nimi porozumieć i przekazywać informacje techniczne w zrozumiały sposób, aby praca nad projektem mogła postępować.

Umiejętność komunikacji, zarządzanie czasem i efektywna współpraca w zespołach to podstawy jeśli zależy nam na tym, żeby programiści dobrze radzili sobie podczas body leasingu albo działając w modelu team extension.

Udany outsourcing programistów dla firm – jakie umiejętności miękkie powinien mieć programista?

Twórcy raportu HackerRank’s w 2019 roku przyjrzeli się kluczowym kompetencjom programistów według pracodawców. Badanie pokazało, że najważniejszą kompetencją jest umiejętność rozwiązywania problemów. Dopiero za nią znalazły się kompetencje twarde, jak biegła znajomość języków programowania czy debugging. 

Z kolei z strategia ESSA jako najistotniejsze umiejętności miękkie programistów wymienia umiejętność pracy zespołowej i ogólne umiejętności komunikacyjne.

Jakie jeszcze kompetencje miękkie warto sprawdzać w rekrutacji specjalistów it, których planujemy leasingować w ramach team extension lub body leasingu? Jakie kompetencje warto rozwijać u obecnych pracowników?

Komunikacja jako ważna umiejętność miękka programistów pojawiła się już wcześniej. Współpraca przy projektach wymaga skutecznej komunikacji w zespole, z członkami innych działów oraz z klientem.

Praca programistów w dużej mierze opiera się właśnie na rozwiązywaniu problemów występujących przy tworzeniu oprogramowania. Umiejętność rozwiązywania problemów, a z nią cierpliwość i analityczne myślenie to zestaw, który pomaga w zmaganiach z poprawkami i koniecznością udoskonalania oprogramowania.

Chociaż utarł się wizerunek programisty działającego w samotności, praca w IT jest jednak w dużej mierze pracą zespołową. W zespole developerskim znajduje się zazwyczaj kilka osób, a często wymagana jest też współpraca z innymi działami. Miękka kompetencja szczególnie przydatna przy outsourcingu programistów? Umiejętność współpracy. W połączeniu ze zdolnościami komunikacji to podstawa udanego leasingu specjalistów it.

Po co umiejętność zarządzania czasem w IT? Wielu programistów pracuje zdalnie, zadaniowo, często w nienormowanym czasie. Przy pracy w takim trybie bardzo ważna jest umiejętność organizacji czasu. Wydłużony czas realizacji projektów, opóźnienia — to nie przyczyni się do podniesienia satysfakcji klientów korzystających z outsourcingu specjalistów IT.

Programista musi często współpracować z osobami spoza zespołu IT, które nie do końca rozumieją wszelkie kwestie techniczne. Czasami współpraca w zespole to również działanie z juniorami. Cierpliwość w tłumaczeniu różnych kwestii oraz umiejętność przekazania trudnych rzeczy prostym językiem ułatwia komunikację ze współpracownikami, przełożonymi oraz klientami, którzy korzystają z outsourcingu usług it.

Rozwinięta empatia usprawnia codzienną komunikację w zespole i ułatwia rozwiązywanie konfliktów. Miękka umiejętność empatii to klucz do udanej współpracy.

Na zdolność adaptacji warto zwrócić uwagę już podczas rekrutacji programistów, szczególnie jeśli zatrudniamy z myślą o outsourcingu specjalistów it dla firm. Programista, który współpracuje z różnymi zespołami, a po jakimś czasie przechodzi do zupełnie innej firmy musi umieć szybko przystosowywać się do nowego środowiska Przy body leasingu it albo w modelu team extension zdolność do adaptacji jest bardzo ważna.

Body leasing i team extension a budowanie silnych zespołów w firmie oferującej outsourcing usług IT

Czym jest “body leasing” a czym “team extension”? Jak działają te rozwiązania?

W przypadku body leasingu “kupujemy” godziny specjalistów o konkretnych umiejętnościach, na przykład takich, których brakuje naszym zespołom lub dobieramy do zespołu specjalistę na określony czas, zamiast rekrutować programistę na stałe. 

W przypadku team extension również zatrudniamy specjalistów IT za pośrednictwem firmy zajmującej się dostarczaniem usług outsourcingu IT. Ta forma leasingu specjalistów IT umożliwia wynajem usług w perspektywie krótko lub długoterminowej. Zespół można również łatwo modyfikować pod względem liczebności, a członków zespołu da się łatwo zastąpić bez inwestowania dużych środków w procesy rekrutacji programistów.

Jako zaleta modelu team extension często wskazywane jest duże zaangażowanie zewnętrznego zespołu w projekt. Kiedy zespół jest zgrany i dołącza do firmy w pełnym wymiarze godzin, czuje się częścią teamu i skupia się na dawaniu jak największej wartości. W body leasing często kupujemy po prostu godziny programisty i jego umiejętności, w przypadku team extension również dodatkową wartość, którą wnosi zespół.

Pojawia się pytanie, jak zatem budować silne zespoły w firmie, która zajmuje się outsourcingiem usług IT, żeby podnosić satysfakcję klientów? Połączeniem umiejętności twardych i miękkich. Twarde kompetencje w połączeniu z umiejętnościami miękkimi jak dobrze rozwinięta umiejętność współpracy i umiejętność zarządzania czasem stanowią o sukcesie zespołu i całego projektu.

Klucz do skutecznego body leasingu i team extension programistów

Udany outsourcing specjalistów it? Klucz to właśnie połączenie umiejętności miękkich i twardych. Rozwijanie umiejętności miękkich programistów pomaga zwiększać satysfakcję klientów korzystających z usług outsourcingu programistów oraz poczucie zadowolenia samych specjalistów z podjętej współpracy.

Firmy oferujące outsourcing IT powinny dbać o to, aby rozwijać kompetencje organizacji i tworzyć zgrane zespoły. Jak rekrutować programistów do firm zajmujących się outsourcingiem usług it? Rekrutacje warto oprzeć na sprawdzeniu kompetencji twardych (dzięki nim ocenimy specjalistów it pod kątem technicznym), ale nie należy pomijać sprawdzenia miękkich kompetencji kandydatów. To one sprawiają, że leasing specjalistów IT do firm jest skuteczny, a satysfakcja klientów większa.

Jakie kompetencje powinna rozwijać Twoja organizacja?

Stworzyliśmy test, który pomoże Ci odkryć kompetencje, które warto rozwijać w Twojej organizacji.

Umów się na rozmowę

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak możesz wykorzystać Mindo w rozwoju kompetencji miękkich pracowników w swojej organizacji, umów się na spotkanie online z naszym przedstawicielem już teraz.

Tomasz Pietrzak

Co-founder
tom@mindoapp.io

Materiały:
  1. Ahmed F., Capretz L. F., Silva F. Q., Soft Sides of Software, “Electrical and Computer Engineering Publications, 115, 2017. Online w: https://www.lib.uwo.ca/ (dostęp: 11.07.2022).
  2. Dondi M., Klier J., Panier F., Schubert J., Defininig the skills citizens will need in the future world of work, 2021. Online w: https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/defining-the-skills-citizens-will-need-in-the-future-world-of-work (dostęp 06.07.2022).
  3. ESSA (European Software Skills Alliance), A Software Skills Strategy for Europe, 2022. Online w: https://www.softwareskills.eu/ (dostęp: 11.07.2022).
  4. HackerRank, HackerRank’s 2020 Developer Skills Report, 2020. Online w: https://www.hackerrank.com/ (dostęp: 11.07.2022).
  5. HackerRank, 2019 Developer Skills Report, 2019. Online w: https://www.hackerrank.com/ (dostęp: 11.07.2022).
  6. West Monroe, Closing the technology leadership gap, 2020. Online w: https://www.westmonroe.com/ (dostęp: 11.07.2022).

Zdjęcie główne: autor: Lukas, źródło: www.pexels.com

Przeczytaj podobne artykuły
Przewiń do góry