TEST: Jakie kompetencje warto rozwijać w Twojej organizacji?

RAPORT Z BADANIA Kompetencje organizacji i pracowników​

metodologia Jak powstał raport: kompetencje organizacji i pracowników

Raport Kompetencje Pracowników i Organizacji powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez firmę SW Research na dwóch grupach: pracownikach organizacji oraz pracownikach działów HR. 

W grupie pracowników organizacji przebadano 610 osób. W grupie znalazły się osoby czynne zawodowo, w wieku od 18 do 69 lat.

Wśród pracowników działów HR przebadano 102 osoby, w tym 58 kobiet i 44 mężczyzn w wieku 24-69 lat.

0

Pracownicy organizacji

0

Pracownicy działów HR

Zespół

Raport Kompetencje Organizacji i Pracowników przygotowywał zespół ekspertów

Urszula Pałdyna-Zając

Ekspertka merytoryczna, hrnaobcasach.pl

Agnieszka Bieniak

HR Dyrektor, pracuj.pl

prof dr hab. Tomasz Rostkowski

Ekspert merytoryczny, SGH

Dr Agnieszka Bożek

Ekspertka merytoryczna

Tomasz Nalewajk

Mindo

Tomasz Pietrzak

Mindo

insight #1 Rozwijanie kompetencji to nie benefit, ale podstawa

W obu grupach ponad 80% badanych twierdzi, że rozwijanie kompetencji w całej organizacji jest ważne lub bardzo ważne – wśród pracowników 86,5%, a w HR jest to aż 94,1%. Sprawdź szczegóły w Raport Kompetencje Organizacji i Pracowników

Pracownicy

0%

HR

0%

To HR-owcy wspólnie z kadrą menedżerską są odpowiedzialni za rozwój kompetencji organizacji i to oni w swoich KPI mają wskaźniki dotyczące poziomu kompetencji organizacji. Pracownicy są na różnych etapach employee journey map, mają różny poziom zaangażowania, więc odpowiadają na to pytanie ze swojej perspektywy, chociaż uważam, że wynik wśród tej grupy i tak jest wysoki

insight #2 Kompetencje to nie tylko obszar rozwoju pojedynczych pracowników, ale obszar rozwoju całej organizacji.

W obu grupach ponad 80% badanych twierdzi, że rozwijanie kompetencji w całej organizacji jest ważne lub bardzo ważne – w HR jest to aż 94,1%, a wśród pracowników 86,5%

Pracownicy

0%

HR

0%

Sprawdź jak platforma Mindo pomaga
organizacjom rozwijać kompetencje

Mindo to platforma online, która pozwala organizacji na: Rozwój kompetencji organizacji i pracowników Mierzenie zaangażowania pracowników Mindo działa w sposób ciągły od momentu pierwszego użycia i pozwala na ciągłe doskonalenie pracowników i całej organizacji. Poniżej przedstawiamy kluczowe momenty w cyklu życia użytkownika platformy Mindo.   Mindo rozwija kompetencje wśród wszystkich pracowników,

Bluerank to agencja marketingu internetowego oraz  zespół 120 certyfikowanych specjalistów, którzy pracują w interdyscyplinarnych Zespołach Partnerskich. Wielokrotnie nagradzana agencja jest na rynku kilkanaście lat, jest własnością prywatną, zarządzaną przez właściela.  Bluerank to firma świadoma w obszarze HR, a top management przykłada wagę do rozwoju people skills. Podstawą skutecznej pracy jest

insight #3 Firma, w której wdrożony jest program rozwoju kompetencji organizacji, to atrakcyjny pracodawca.

Pracownicy

0%

HR

0%

Firmy, które mają wdrożone programy rozwoju kompetencji organizacji mogą być atrakcyjnym pracodawcą chociażby z uwagi na fakt, że świadomie planują rozwój swoich pracowników i działania, które podejmują służą budowaniu spójnej kultury organizacyjnej.W wielu firmach działania związane z rozwojem nie są elementem szerszej strategii wspierającej rozwój biznesu, a incydentalnymi działaniami.

Myślę, że znaczenie kompetencji „miękkich” będzie rosło. Jeszcze do niedawna uważano, że kompetencje przywódcze czy zarządzanie zmianami potrzebne są tylko na najwyższych stanowiskach, a coraz częściej takich kompetencji oczekuje się na stanowiskach specjalistycznych. Z praktyki działania najlepszych organizacji wynika, że rozwój jakiejś grupy kompetencji i rezultaty, które on przynosi wskazują na dalsze potrzeby rozwoju.

Partnerzy projektu

RAPORT Pobierz raport

Raport Kompetencje Organizacji i Pracowników jest pełen insightów, sprawdź je!

Przewiń do góry