we transform learning

Sprawdź jakie kompetencje powinieneś rozwijać w swojej organizacji

Na podstawie badań przygotowaliśmy programy rozwoju dla 13 kluczowych kompetencji organizacji, z których możesz zacząć korzystać w każdej chwili.

Stale rozwijamy liczbę kompetencji dostępnych na naszej platformie do rozwoju kompetencji miękkich Mindo. tutaj znajdziesz wszystkie informacje o nowych kompetencjach dostępnych na platformie.

Test kompetencji

Rozpocznij test kompetencji

Przygotowaliśmy bezpłatny test, który pomoże Ci określić, jakie 3 główne kompetencje warto rozwijać w Twojej organizacji.

Komunikacja

Dobrze rozwinięta umiejętność komunikacji pracowników to podstawa skutecznego działania zespołów i całej organizacji. W ramach umiejętności komunikacji na platformie Mindo rozwiniesz m.in. następujące kompetencje: aktywne słuchanie, udzielanie informacji zwrotnej czy empatyczna komunikacja.

Innowacje

Innowacyjność, czyli wdrażanie nowych usług, produktów, metod czy procesów lub udoskonalanie już istniejących. Innowacyjne podejście da się wypracować tak jak inne kompetencje. W ramach kompetencji "Innowacje" nauczysz się m.in. jak kwestionować status quo myśleć potrzebami klienta oraz jak działać w interdyscyplinarnych zespołach.

Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozumienia własnych emocji i zarządzania nimi w celu łagodzenia stresu, polepszenia komunikacji, czy pokonywania wyzwań. W ramach rozwoju kompetencji na platformie Mindo opanujesz m.in. umiejętność okazywania emocji, brania odpowiedzialności za swoje reakcje czy nastawienie na potrzeby innych.

Odpowiedzialność

Osoba z rozwiniętą kompetencją umie brać na siebie odpowiedzialność za powierzone zadania i obowiązki oraz ich realizację i efekty. W ramach rozwoju kompetencji odpowiedzialności w Mindo rozwiniesz m.in. umiejętności wypełniania obowiązków, konsekwencji w działaniu czy brania odpowiedzialności.

Podejmowanie decyzji

Podejmowanie decyzji to proces, który wymaga zebrania i odpowiedniego przetwarzania informacji. Przy budowanie nawyku podejmowania decyzji w Mindo popracujesz m.in. nad: docenianiem różnych punktów widzenia, dawaniem przyzwolenia na błędy i wagą krytycznego myślenia oraz przeznaczaniem odpowiedniej ilości czasu na decyzję

Nastawienie na klienta

Nastawienie na klienta wiąże się umiejętnością rozpoznawania potrzeb i oczekiwań klientów.To podstawowa wartość każdej organizacji. Umiejętność nastawienia na klienta można budować na platformie do rozwoju kompetencji Mindo m.in. przez nawyki i impulsy skutecznej obsługi klientów, zapobieganie nieporozumieniem czy rozstrzyganiu konfliktów.

Współpraca

Sprawnie współpracujący zespół przyczynia się do sukcesu organizacji i zadowolenia klientów. Dobra współpraca w zespole często jest wymieniania na pierwszy miejscu, gdy mówimy o czynnikach wpływających na sukces projektu. Popraw współpracę w organizacji. Rozwój kompetencji "Współpraca" to nauka m.in. precyzowania celu współpracy, ustalania reguł współpracy zawodowej czy efektywnego planowania pracy.

Wellbeing

Wellbeing to stan dobrego samopoczucia, poczucia szczęścia. Kompetencja "Wellbeing" umożliwia na budowanie wśród pracowników i całej organizacji umiejętności zarządzania emocjami i dbania o równowagę psychofizyczną. Kompetencję "Wellbeing" rozwiniesz ćwicząc nawyki i impulsy z platformy do rozwoju kompetencji miękkich, jak np.: dyscyplina emocjonalna, uważność, czy odporność psychiczna.

Krytyczne myślenie

Krytyczny myślenie to myślenie realistyczne, które nie oznacza jednak odcięcia od emocji, a zarządzanie nimi w odpowiedni sposób. Na krytyczne myślenie w platformie Mindo składają się nawyki i impulsy m.in. krytyczne podejście do informacji czy racjonalne podeście do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Rozwinięte krytyczne myślenie wspiera podejmowanie decyzji oraz otwartość na różne możliwości.

Umów się na darmową konsultację, aby poznać szczegóły

Tomasz Pietrzak
Tomasz Pietrzak

Dowiedz się, jak możesz zastosować Mindo w swojej organizacji. Umów się na spotkanie online z naszym przedstawicielem już teraz.

Zaufanie

Czy da się budować i rozwijać umiejętność zaufania? Tak, zaufanie da się budować świadomie. W tym procesie ważne są więzi osobiste, zgoda na błędy i przede wszystkim otwartość. Zaufanie wymaga też zaangażowania pracowników. W ramach kompetencji "Zaufanie" w Mindo będziesz rozwijać nawyki m.in. tworzenia osobistych błędów i otwartej komunikacji.

Praca zdalna

Praca zdalna stawia przed pracownikami specyficzne wyzwania. Wymaga dodatkowego wysiłku w komunikacji, szczególnej dbałości o budowanie zaufania w zespole oraz higienę cyfrową. W ramach rozwoju kompetencji będziesz pracować m.in. nad rozwijaniem umiejętności: jasnej komunikacji, budowania relacji i zaufania czy higieny cyfrowej.

Rozwój pracownika

W ramach rozwoju tej kompetencji cała organizacja zdobywa wiedzę jak planować swój rozwój, ćwiczyć umiejętność współpracy i dbać o równowagę między pracą a życiem osobistym. W ramach kompetencji "Rozwój pracownika" będziesz rozwijać na przykład umiejętności planowania rozwoju, budowania relacji czy wyciągania wniosków.

Zwiększanie wiedzy

Zdolność do szybkiego uczenia się i elastyczność uczenia się, czyli dostosowywanie się do nowych warunków uczenia oraz obszarów to ważne kompetencje pracowników we współczesnym świecie. Umiejętność elastycznego uczenia można rozwijać. Budując kompetencję "Elastyczność uczenia się" opanujesz m.in. nawyki zdobywania wiedzy, jej efektywnego przyswajania i zespołowego uczenia się.

Masz pytania o rozwój kompetencji? Napisz do nas!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Mindo Sp. z o.o. w celu otrzymywania na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Mindo Sp. z o.o. oraz na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego prowadzonego pocztą elektroniczną.
Przewiń do góry