Jakie systemy premiowania w zespołach w firmie są najlepsze?

Nagradzanie zespołów w firmie może odgrywać istotną rolę w motywowaniu pracowników do osiągania wspólnych celów. Można wyróżnić wiele systemów premiowania. Jednak wybór trzeba zawsze dostosować do specyfiki firmy oraz jej celów.

Popularne rodzaje systemów premiowych

  • Premie pieniężnie – jeden z najczęściej spotykanych typów premiowania w firmach. Pracownicy za osiągnięte wyniki lub realizację innych wyznaczonych celów otrzymują dodatkowe środki. Takie premie mogą być wypłacane jednorazowo albo np. miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

  • Premie wyrażone procentowo: ten rodzaj premii jest oparty na procentowej wartości wyników lub osiągnięć. Pracownik może otrzymać premię np. w wysokości 5% z dokonanej ze sprzedaży lub wygenerowanych przez projekt, nad którym pracował.

  • Udział w zyskach firmy: taki system polega na przyznaniu pracownikom udziałów.

  • Premie oparte na długości stażu: Taka premia nagradza pracowników o określonym stażu w firmie. Takie okresy premiowania mogą być różnie zdefiniowane. Pracownicy mogą otrzymywać premię np. co 5 lub co 10 lat.

Pomożemy stworzyć system premiowania w firmie

Pomożemy Ci stworzyć skuteczny system premiowy w firmie, który zmotywuje pracowników do osiągania wspólnych celów. Wykorzystując nasze doświadczenie i wiedzę zaproponujemy indywidualne rozwiązanie, dopasowane do specyfiki działania firmy.

Zapewniamy wsparcie konsultantów na każdym etapie wdrażania systemu premiowego w firmie, także w dostosowaniu systemu w przyszłości.

Przewiń do góry