Rozwijanie kompetencji pracowników

Mindo na start daje dostęp do bazy najpopularniejszych kompetencji, kluczowych do budowania efektywności organizacji. Nie jest potrzebne tworzenie dedykowanych treści.

Zobacz listę kompetencji

Kompetencje - Nawyki - Impulsy

Aby rozpocząć korzystanie z platformy Mindo, należy wybrać kompetencje, które są kluczowe do rozwoju dla danej organizacji. Można ich wybrać maksymalnie 3 jednocześnie. Algorytm wtedy skupi się na rozwoju tych wybranych kompetencji i cały zespół będzie pracować wokół tego celu. Kompetencje w każdym momencie można zmienić, ale ważne, aby rozwój kompetencji był spójny ze strategią rozwoju organizacji. 

Mindo działa w oparciu o trzy główne poziomy systemu:

Kompetencje

poziom najwyższy, strategiczne spojrzenie na potrzeby organizacji. Mało operacyjne, skierowane dla zespołów odpowiedzialnych za strategię i rozwój.

Nawyki

dla każdej kompetencji zdefiniowaliśmy te nawyki, które świadczą o istnieniu danej kompetencji w organizacji. Nawyki są operacjonalizacją kompetencji, mówią o konkretnych zachowania i postawach występujących wśród ludzi.

Impulsy

są to konkretne metody budowania nawyków i tym samym kompetencji. Impulsy można porównać do konkretnych przepisów, skryptów działania. Odbiorcami impulsów są wszyscy pracownicy.

Jak to działa?

W ramach każdej kompetencji jest zawsze minimum 5 nawyków. Zaś do każdego nawyku jest zawsze minimum 5 impulsów, dzięki temu w ramach jednej rozwijanej kompetencji, przygotowaliśmy minimum 25 impulsów, dla twojego zespołu. Zarówno nawyki, jak i impulsy zostały zdefiniowane przez specjalistów z danej dziedziny. Dzięki korzystaniu z konkretnych impulsów, umacniają się dobre nawyki, a tym samym rozwijają konkretne kompetencje. 

Przykładowa kompetencja

INNOWACJE

Lista nawyków w ramach tej kompetencji:

Umów się na prezentację platformy demo, aby poznać wszystkie kompetencje dostępne na platformie.

Mindo bazuje na koncepcie micro-learning, aby zwiększyć skuteczność przyswajania impulsów

Każdy impuls jest zbudowany z identycznych komponentów, co ułatwia regularne przyswajanie wiedzy:

  1. Wprowadzenie
  2. Instrukcja wdrażania impulsu
  3. Wskazówki dla zwiększania efektywności wdrażania impulsu
  4. Test wiedzy
  5. Ocena impulsu
Technika - wprowadzenie

Wprowadzenie

Pozwala lepiej zrozumieć kontekst stosowania danego impulsu, jego odbiorców oraz najważniejsze okazje na jego stosowanie

Instrukcja wdrażania impulsu

W trzech punktach przedstawia sposób na rozpoczęcie korzystania z impulsu:

  • przygotowanie
  • instrukcja wdrażania
  • wzmocnienie
Technika - instrukcja
Technika - wskazówki

Wskazówki dla zwiększenia efektywności wdrażania impulsu

Pozwala lepiej zrozumieć kontekst stosowania danego impulsu, jego odbiorców oraz najważniejsze okazje na jego stosowanie

Każdy impuls utrwalany jest testem wiedzy oraz możliwością jego oceny

Ocena każdego impulsu jest ważnym elementem analizy oraz pozwala stale ulepszać algorytm dystrybucji impulsów w ramach organizacji. 

impuls-test-wiedzy-ocena-mindo

Na platformie Mindo czekają na Ciebie kluczowe kompetencje do rozwoju organizacji.

Stale pracujemy nad rozwojem liczby kompetencji dostępnych na platformie. Obecnie na podstawie badań, zdefiniowaliśmy listę 15 kluczowych kompetencji organizacji, z których możesz korzystać. 

Zacznij korzystać z Mindo

Umów się na prezentację demo i daj swojemu zespołowi impuls do rozwoju!

Przewiń do góry