Rozwijanie kompetencji pracowników

Mindo na start daje dostęp do bazy najpopularniejszych kompetencji, kluczowych do budowania efektywności organizacji. Nie jest potrzebne tworzenie dedykowanych treści.

Kompetencje - Nawyki - Techniki

Aby rozpocząć korzystanie z platformy Mindo, należy wybrać kompetencje, które są kluczowe do rozwoju dla danej organizacji. Można ich wybrać maksymalnie 3 jednocześnie. Algorytm wtedy skupi się na rozwoju tych wybranych kompetencji i cały zespół będzie pracować wokół tego celu. Kompetencje w każdym momencie można zmienić, ale ważne, aby rozwój kompetencji był spójny ze strategią rozwoju organizacji. 

Mindo działa w oparciu o trzy główne poziomy systemu:

Kompetencje

poziom najwyższy, strategiczne spojrzenie na potrzeby organizacji. Mało operacyjne, skierowane dla zespołów odpowiedzialnych za strategię i rozwój.

Nawyki

dla każdej kompetencji zdefiniowaliśmy te nawyki, które świadczą o istnieniu danej kompetencji w organizacji. Nawyki są operacjonalizacją kompetencji, mówią o konkretnych zachowania i postawach występujących wśród ludzi.

Techniki

są to konkretne metody budowania nawyków i tym samym kompetencji Techniki można porównać do konkretnych przepisów, skryptów działania. Odbiorcami technik są wszyscy pracownicy.

Jak to działa?

W ramach każdej kompetencji jest zawsze minimum 5 nawyków. Zaś do każdego nawyku jest zawsze minimum 5 technik, dzięki temu w ramach jednej rozwijanej kompetencji, przygotowaliśmy minimum 25 technik, dla twojego zespołu. Zarówno nawyki jak i techniiki zostały zdefiniowane przez specjalistów z danej dziedziny. Dzięki korzystaniu z konkretnych technik, umacniają się dobre nawyki, a tym samym rozwijają konkretne kompetencje. 

Przykładowa kompetencja

INNOWACJE

Lista nawyków w ramach tej kompetencji:

Umów się na prezentację platformy demo, aby poznać wszystkie kompetencje dostępne na platformie.

Mindo bazuje na koncepcie micro-learning, aby zwiększyć skuteczność przyswajania technik

Każda technika jest zbudowana z identycznych komponentów, co ułatwia regularne przyswajanie wiedzy:

  1. Wprowadzenie
  2. Instrukcja wdrażania techniki
  3. Wskazówki dla zwiększania efektywności wdrażania techniki
  4. Test wiedzy
  5. Ocena techniki
Technika - wprowadzenie

Wprowadzenie

Pozwala lepiej zrozumieć kontekst stosowania danej techniki, jej odbiorców oraz najważniejsze okazje na jej stosowanie

Instrukcja wdrażania techniki

W trzech punktach przedstawia sposób na rozpoczęcie korzystania z techniki:

  • przygotowanie
  • instrukcja wdrażania
  • wzmocnienie
Technika - instrukcja
Technika - wskazówki

Wskazówki dla zwiększenia efektywności wdrażania techniki

Pozwala lepiej zrozumieć kontekst stosowania danej techniki, jej odbiorców oraz najważniejsze okazje na jej stosowanie

Każda technika utrwalana jest testem wiedzy oraz możliwością jej oceny

Ocena każdej techniki jest ważnym elementem analizy oraz pozwala stale ulepszać algorytm dystrybucji technik w ramach organizacji. 

Technika - test + ocena

Na platformie Mindo czekają na Ciebie kluczowe kompetencje do rozwoju organizacji.

Stale pracujemy nad rozwojem liczby kompetencji dostępnych na platformie. Obecnie na podstawie badań, zdefiniowaliśmy listę 15 kluczowych kompetencji organizacji, z których możesz korzystać. 

Umów prezentację demo platformy

Przewiń do góry