Wysyłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka pod firmą Mindo sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawska 6/32, Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000853634, o kapitale zakładowym w wysokości 5000.00 PLN, NIP: 9662141833, REGON: 386708760;.

 2. Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem. Zapraszamy także do kontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną pod adresem:
  hello@mindoapp.pl

 3. Podanie imienia, nazwiska, nazwy organizacji, oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) jest dobrowolne, ale konieczne abyśmy mogli odpowiedzieć na zadane pytanie.

 4. Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:

  • skontaktowania się z Państwem (realizując nasz prawnie usprawiedliwiony interes w postaci komunikacji z Użytkownikami serwisu internetowego);
  • wykazania, że weszliśmy w posiadanie Państwa danych osobowych zgodnie z prawem. Z tego powodu, zbieramy i przechowujemy informacje na temat tego kiedy (datę i godzinę), skąd (adres IP urządzenia) i jakie dane osobowe zostały nam udostępnione (wypełniając obowiązki prawne);
  • przedstawienia Państwu oferty handlowej (wyłącznie jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, którą możecie Państwo w każdej chwili wycofać);
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom współpracującym z nami, takim jak dostawcy infrastruktury informatycznej, w tym usług hostingowych /jeżeli dane udostępniane są jeszcze innym kategoriom podmiotów lub podmiotom, w tym miejscu należy je wymienić/.

 6. Państwa dane osobowe przetwarzali będziemy przez okres 48 miesięcy, liczony od dnia, w którym nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do chwili jej wycofania, chyba, że wystąpi spór na temat zgodności przetwarzania danych z prawem, wówczas Państwa dane przetwarzali będziemy do czasu jego rozstrzygnięcia.

 7. Przysługują Państwu prawa: dostępu do danych i ich sprostowania. Ponadto w sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych osobowych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego dokonujemy w celu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów.

 8. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce prywatności.

Przewiń do góry